Všeobecné obchodné podmienky

V.O.P. (Všeobecné obchodné podmienky) prevádzkovateľa stránky vionn.sk pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (vionn.sk) Čl. 1 – Základné ustanovenia 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ANDREA SHOP, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36277151, zapísaná … Čítať ďalej Všeobecné obchodné podmienky