menü

Návod na inštaláciu

Krok 1

Aktivujte zariadenie, stlačte a podržte aktivačné tlačidlo 2 sekúnd. (Po aktivácii nie je možné zariadenie vypnúť.)

Krok 2

Nalepte obojstranné lepidlo na určené miesto na zariadení.
 

Krok 3

Pripevnite zariadenie na prednú časť vozidla, ako je nárazník,
podvozok, maska ​​chladiča.

Rozmery produktu

šírka: 60 mm
dĺžka: 60 mm
hĺbka: 21 mm

Krok 4

Očistite povrch, ktorý sa má lepiť, dodanou handričkou.
 

Krok 5

Prilepte prístroj na očistený povrch. Podržte na cca. 5
sekund.

Krok 6

Pre potvrdenie záruky, prosím zaregistrujte svoj produkt na webovej stránke myvionn.com zadaním sériového čísla, ktoré je uvedené na zadnej strane obalu. Pre korektné fungovanie nikdy nerozoberajte svoje VIONN GO zariadenie.

ANDREA SHOP, s.r.o.
+421 31 590 1818
info@vionn.sk

Košík 0